Aalto, E., Mustonen, S., & Tukia, K. (2009). Funktionaalisuus toisen kielen opetuksen lähtökohtana [Functionalism as the basis for teaching a second language]. Virittäjä, 113(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/4204