Kauppinen, M. (2010). Lukemisen linjaukset äidinkielen ja kirjallisuuden opetussuunnitelmissa. Virittäjä, 114(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/4354