Karttunen, M., & Rouhikoski, A. (2010). Kentällä kokeillen: murresyntaksin tutkijat uusia aineistoja kokoamassa. Virittäjä, 114(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/4358