Vaattovaara, J. (2010). Identiteetistä sosiolingvistiikan tavoittein ja keinoin. Virittäjä, 114(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/4363