Mikkola, L., & Saaristo, H. (2010). Tamperelaisen kieliyhteisön historiaa. Virittäjä, 114(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/4364