Berg, M. (2011). Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidon koe [Discourse presentations and expository schemes in the Finnish matriculation examination of literary skills]. Virittäjä, 115(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/4548