Nissi, R. (2016). Kokouskeskustelusta vastinetekstiksi: Yhteisen äänen rekontekstualisointi ja virkatekstin neuvoteltu omistajuus [From meeting interaction to a written rejoinder: Official text and recontextualisation of shared voice]. Virittäjä, 120(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/49774