Tammelin-Laine, T. (2015). Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa. Virittäjä, 119(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/50957