Haapanen, L. (2016). Haastatteludiskurssin rekontekstualisointi sitaateiksi lehtijuttuun [Recontextualising interview discourse into quotations for written media]. Virittäjä, 120(2). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/51313