Salminen, J. (2017). <i>Epäillä</i>-verbin polaarinen kaksihahmotteisuus merkitysmuutoksena. Virittäjä, 121(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/52323