Tolvanen, E. (2017). Viranomaisviestintää kahdella kielellä: Ruotsin- ja suomenkieliset eläketekstit Suomessa ja Ruotsissa systeemis-funktionaalisesta näkökulmasta. Virittäjä, 121(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/60554