Koivistoinen, H. (2017). Muuttuva ymmärrys kielenoppimisesta ja -opetuksesta: oppilaiden, vanhempien ja tulevien kielenopettajien näkökulmia. Virittäjä, 121(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/60875