Lappalainen, H., Mustanoja, L., & O’Dell, M. (2019). Miten ja milloin yksilön kieli muuttuu? Helsinkiläisidiolektien muutos ja muutoksen tutkimuksen menetelmät. Virittäjä, 123(4). https://doi.org/10.23982/vir.67808