Lehtinen, E. (2012). Vuorovaikutuslingvistiikkaa kauppatieteellisessä kontekstissa. Virittäjä, 116(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/6783