Lilja, N. (2019). Vuorovaikutuksen näkökulmia imperatiivisten vuorojen rakenteeseen ja käyttöön. Virittäjä, 123(1). https://doi.org/10.23982/vir.70273