Tavi, S., & Tavi, L. (2019). ’Ja’-, ’tai’- ja ’vaikka’-merkityksisten lekseemien kontaktilähtöinen variaatio rajakarjalaismurteissa. Virittäjä, 123(3). https://doi.org/10.23982/vir.70346