Pietikäinen, S. (2012). Kieli-ideologiat arjessa. Neksusanalyysi monikielisen inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrassa [Language ideologies in practice: A nexus analysis of a multilingual Inari Sámi speaker’s language biography]. Virittäjä, 116(3). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7162