Jääskeläinen, A., & Koivisto, A. (2012). Konjunktio, partikkeli vai konnektiivi?. Virittäjä, 116(4). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7488