Mäntynen, A. (2013). Etnografinen tutkimus suomalaisuuden representaatioista Ruotsissa. Virittäjä, 117(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7645