Salminen, J. (2013). Kiellon muodot ja merkitykset. Virittäjä, 117(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7672