Rahkonen, P. (2013). Suomen etymologisesti läpinäkymätöntä vesistönimistöä [Etymological opacity in Finnish hydronyms]. Virittäjä, 117(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7843