Korhonen, S. (2013). Oppijoiden suomi. Koulutettujen aikuisten käsitykset ja kompetenssit. Virittäjä, 117(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7930