Varis, M. (2013). Kielikäsitys yläkoulun äidinkielen oppikirjoissa. Virittäjä, 117(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/virittaja/article/view/7933