Jääskeläinen, A. (2023). Adjektiivien polysemiaa konstruktioissa: Miten tiheyden adjektiivien merkitykset ilmenevät? . Virittäjä, 127(3). https://doi.org/10.23982/vir.84893