SHORE, S. Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä. Virittäjä, [S. l.], v. 112, n. 1, p. 24, 2008. Disponível em: https://journal.fi/virittaja/article/view/40639. Acesso em: 12 kesä. 2024.