KARTTUNEN, M.; ROUHIKOSKI, A. Kentällä kokeillen: murresyntaksin tutkijat uusia aineistoja kokoamassa. Virittäjä, v. 114, n. 3, 1 syys 2010.