LEHTONEN, M. Havaintoja lyhentämiskäytänteistä eräissä 1500-luvun suomalaisissa käsikirjoitusteksteissä. Virittäjä, v. 123, n. 2, 17 kesä 2019.