KUURE, L. Työyhteisö tukee suomen kielen oppimista siivoustyössä. Virittäjä, v. 122, n. 3, 10 loka 2018.