TAVI, S.; TAVI, L. ’Ja’-, ’tai’- ja ’vaikka’-merkityksisten lekseemien kontaktilähtöinen variaatio rajakarjalaismurteissa. Virittäjä, v. 123, n. 3, 21 loka 2019.