EILOLA, L. Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa. Virittäjä, v. 124, n. 2, 18 kesä 2020.