EILOLA, L. Keholliset ja materiaaliset sananselityssekvenssit aikuisten S2-lukutaito-opiskelijoiden luokkahuonevuorovaikutuksessa. Virittäjä, [S. l.], v. 124, n. 2, 2020. DOI: 10.23982/vir.77994. Disponível em: https://journal.fi/virittaja/article/view/77994. Acesso em: 24 tammi. 2022.