VEPSÄLÄINEN, H. Suomen <i>no</i&gt;-partikkeli ja kysymyksiin vastaaminen keskustelussa. Virittäjä, v. 123, n. 3, 19 syys 2019.