Repo, Elisa. 2023. ”Yhdessä kohti kielitietoista koulua: Näkökulmia lisääntyvän kielellisen moninaisuuden tukemiseen”. Virittäjä 127 (3). https://doi.org/10.23982/vir.127578.