Virtaranta, Pertti. 1947. ”Kielitieteen periaateoppia”. Virittäjä 51 (tammikuuta):67. https://journal.fi/virittaja/article/view/31991.