Saarimaa, E. A. 1947. ”Kielenhuoltoa ja kielentutkimusta”. Virittäjä 51 (tammikuuta):218. https://journal.fi/virittaja/article/view/32013.