Widén, Pertti. 1961. ”Vieraskielisten nimien taivutuksesta suomenkielisessä esityksessä”. Virittäjä 65 (2):262. https://journal.fi/virittaja/article/view/34297.