Ruoppila, Veikko. 1962. ”Muikun nimitykset suomen murteissa”. Virittäjä 66 (3):288. https://journal.fi/virittaja/article/view/34472.