Shore, Susanna. 2008. ”Lauseiden tekstuaalisesta jäsennyksestä”. Virittäjä 112 (1):24. https://journal.fi/virittaja/article/view/40639.