Aalto, Eija, Sanna Mustonen, ja Kaisa Tukia. 2009. ”Funktionaalisuus Toisen Kielen Opetuksen lähtökohtana [Functionalism As the Basis for Teaching a Second Language]”. Virittäjä 113 (3). https://journal.fi/virittaja/article/view/4204.