Siiroinen, Mari. 2010. ”Aikamatkoja Ja nykypäivää äänitallenteiden Maailmassa. Suomen Kielen Nauhoitearkiston 50-Vuotisjuhlavuoden Satoa”. Virittäjä 114 (3). https://journal.fi/virittaja/article/view/4356.