Berg, Maarit. 2011. ”Referointi, Erittelymuotti Ja Tekstitaidon Koe [Discourse Presentations and Expository Schemes in the Finnish Matriculation Examination of Literary Skills]”. Virittäjä 115 (3). https://journal.fi/virittaja/article/view/4548.