Berg, Maarit. 2011. ”Referointi, erittelymuotti ja tekstitaidon koe [Discourse presentations and expository schemes in the Finnish matriculation examination of literary skills]”. Virittäjä 115 (3). https://journal.fi/virittaja/article/view/4548.