Tammelin-Laine, Taina. 2015. ”Aletaan alusta. Luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset uutta kieltä oppimassa”. Virittäjä 119 (2). https://journal.fi/virittaja/article/view/50957.