Salminen, Jutta. 2017. ”Mitä tarkoittaa <i>epäillä</i>? <i>Epäillä</i>-verbin polaarisesta merkitysvariaatiosta nykysuomessa”. Virittäjä 121 (1). https://journal.fi/virittaja/article/view/52322.