Salminen, Jutta. 2017. ”<i>Epäillä</i>-verbin polaarinen kaksihahmotteisuus merkitysmuutoksena”. Virittäjä 121 (1). https://journal.fi/virittaja/article/view/52323.