Uusitupa, Milla, Vesa Koivisto, ja Marjatta Palander. 2017. ”Raja-Karjalan Murteet Ja Raja-Alueiden Kielimuotojen Nimitykset”. Virittäjä 121 (1). https://journal.fi/virittaja/article/view/53121.