Honko, Mari, Scott Jarvis, ja Seppo Vainio. 2019. ”Lukijat Sanaston Monimuotoisuutta määrittämässä: Leksikaalisen Diversiteetin Tarkastelua määrällisen Ja Laadullisen Tutkimuksen Rajapinnassa”. Virittäjä 123 (1). https://doi.org/10.23982/vir.59025.