Koivistoinen, Hilkka. 2017. ”Muuttuva ymmärrys Kielenoppimisesta Ja -Opetuksesta: Oppilaiden, Vanhempien Ja Tulevien Kielenopettajien näkökulmia”. Virittäjä 121 (1). https://journal.fi/virittaja/article/view/60875.