Lappalainen, Hanna, Liisa Mustanoja, ja Michael O’Dell. 2019. ”Miten Ja Milloin yksilön Kieli Muuttuu? Helsinkiläisidiolektien Muutos Ja Muutoksen Tutkimuksen menetelmät”. Virittäjä 123 (4). https://doi.org/10.23982/vir.67808.