Pietikäinen, Sari. 2012. ”Kieli-Ideologiat Arjessa. Neksusanalyysi Monikielisen Inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrassa [Language Ideologies in Practice: A Nexus Analysis of a Multilingual Inari Sámi speaker’s Language Biography]”. Virittäjä 116 (3). https://journal.fi/virittaja/article/view/7162.