Mäntynen, Anne. 2013. ”Etnografinen Tutkimus Suomalaisuuden Representaatioista Ruotsissa”. Virittäjä 117 (1). https://journal.fi/virittaja/article/view/7645.